REPARACIÓ GENERAL
Els nostres serveis abasten tota la casuística de la reparació d'automòbils, des d'una petita intervenció de mecànica, carrosseria o pintura , fins a la reparació i posada a punt integral, on intervenen totes les especialitats necessàries per deixar el vehicle en perfectes condicions d'ús i, fins i tot, per a la venda.

A través dels nostres centres de reparació, o si ho prefereix, a través del Centre d'Atenció al Client, ens encarreguem de tot perquè el seu automòbil estigui en perfectes condicions en el mínim temps possible.

Les reparacions es duran a terme segons un protocol d'actuació que contempla, entre altres accions, que un cop recepcionat el vehicle, aquest serà convenientment protegit mitjançant fundes plàstiques a l'efecte, tant al volant com al seient del conductor. Aquesta protecció només es retirarà un cop finalitzada la reparació, al lliurament del vehicle i en presència del titular, o de la persona degudament autoritzada per aquest-.