PROPIETAT INTEL.LECTUAL
Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de GRUP CAR CONDAL. o de tercers que han autoritzat la seva inclusió al web i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la Llei.

GRUP CAR CONDAL, no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels elements indicats en els apartats anteriors, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de GRUP CAR CONDAL o del titular dels mateixos.