NETEJA DE VEHICLES
Tant en les reparacions de carrosseria com en les de mecànica, no només reparem el seu vehicle, sinó que tenim cura de la higiene i neteja d'aquest, i a la seva finalització procedim a efectuar la neteja del vehicle, deixant el seu vehicle impecable tant exterior com interiorment, amb exclusió del maleter.