HISTÒRIA
GRUP CAR CONDAL és un grup empresarial amb més de trenta anys d'experiència en el sector de l'automoció , que, des dels seus inicis, allà per l'any 1975, fins als nostres dies, ha anat evolucionant amb els temps, adaptant-se amb èxit a les noves necessitats de mercat i als canvis de cicles econòmics.

Liderat pel seu soci fundador, José María Balcells, i gràcies al compromís i professionalitat de l'equip humà que el forma, s'ha convertit en un dels grups líders en el sector de manteniment i reparació de vehicles .

En l'actualitat són els tallers d'automoció els que proporcionen al grup el major volum de negoci, amb una important xifra de 15.325 reparacions en el 2014 i els 12 milions d'euros de facturació, si bé el seu origen es fonamenta en activitats tan dispars com la gestió d'assegurances, el lloguer de vehicles o els serveis financers.

GRUP CAR CONDAL compta amb unes instal·lacions de més de 14.000 m2, un equip humà de 122 professionals i una àmplia Xarxa de tallers , distribuïts estratègicament per tota la província de Barcelona i Lleida, en localitats com ara Cabrera de Mar, Premià de Dalt, Badalona, Ripollet, la Llagosta, Montcada i Reixach, L'Hospitalet o el mateix centre de les ciutats de Barcelona i Lleida.

La nostra oferta empresarial es completa amb BEST FLEET SERVICES RENTING, SL, una empresa de serveis de nou encuny, que, concebuda com "Call Center", està especialitzada en l'optimització de tots els recursos que operen a l'entorn de l'activitat de Renting , tant en l'àmbit del manteniment com en la reparació de vehicles de flota .

Fruit de la nostra inquietud per oferir un ventall cada vegada més ampli de serveis on prevalgui la qualitat, és la recent inauguració al primer trimestre del 2013 - d'un dels principals tallers del Grup en la Comarca del Maresme , i més concretament, a la localitat de Cabrera de Mar . Així mateix, continuem treballant en l'ampliació de la nostra Xarxa de Tallers i en la diversificació de serveis, incorporant les motocicletes i ciclomotors a la nostra oferta reparadora de vehicles.

En definitiva, GRUP CAR CONDAL pretén ser un grup de referència, modern i en constant evolució, el principal leit motiv és la vocació de servei al client en els diversos àmbits del sector de l'automòbil en què desenvolupa la seva activitat.