GARANTIA CAR CONDAL
Per la confiança que la reparació és realitzada per tècnics qualificats, amb processos i productes de màxima qualitat , i per complir àmpliament amb les expectatives dels nostres clients, totes les reparacions de carrosseria i pintura són garantides de per vida mentre el vehicle es mantingui en la propietat origen de la reparació.

El client rep la documentació que acredita aquesta garantia en el moment de retirar el seu vehicle.

Amb això ens assegurem que l'atenció rebuda i la reparació realitzada al nostre taller estiguin a l'altura del que s'espera de nosaltres, així com el compliment dels estàndards de qualitat que ens auto-exigim a cadascuna de les nostres intervencions.

Tal com exigeix el Reial Decret 1457/1986, de 10 de gener i modificat pel Reial Decret 455/2010, de 16 d'abril, la reparació realitzada té una garantia de tres mesos o 2.000 km Grup Car Condal amplia aquesta garantia de per vida, per a les reparacions realitzades en carrosseria i pintura, i a 6 mesos o 4.000 km. les reparacions de mecànica o manteniment , quant a materials i mà d'obra dels treballs realitzats suportats pel corresponent pressupost o peritatge. Queden exclosos els danys provocats per posteriors sinistres, declarats o no, i el constant desgast que puguin patir algunes zones del vehicle per l'ús del mateix en circulació i maniobres d'aparcament.

Aquest compromís amb la qualitat i l'excel·lència de servei , permet als nostres clients beneficiar-se dels següents avantatges:

·Garantia sobre el repintat del seu cotxe durant tot el temps que aquest ho posseeixi.
·La seguretat de saber que la durabilitat i l'aparença de l'acabat de la pintura estan garantides.