CALL CENTER
El servei de Call Center es realitza a través de l'empresa del grup BEST FLEET SERVICES RENTING, que té la seu a la Crta. NII Km. 643, CP.08349 Cabrera de Mar.

En horari ininterromput de 8,30 h. a 19.00 h., el nostre personal presta assistència telefònica, donant cobertura a les següents actuacions:

· Obertura i presa de declaració de sinistres.

· Comunicació del sinistre a la companyia i sol · licitud de peritatge en cas necessari.

· Gestió de la Recollida i Lliurament del Vehicle.

· Recuperació del vehicle a reparar a les nostres instal.lacions de C / Aragó 400, Barcelona.

· Gestió del Vehicle de Substitució.

· Possibilitat que els clients tinguin accés, a través del corresponent password, a l'aplicació informàtica que els permetrà mantenir-se informats durant tot el procés de reparació.

· Seguiment continu durant tot el procés de reparació, des de la recepció del vehicle a la posterior entrega.
Això implica que el nostre personal es preocuparà de que el taller reparador assignat compleixi els terminis previstos (i que queden anotats en l'aplicació informàtica) i comprovar la conformitat del client amb la reparació efectuada, dada que també quedarà reflectit en el programa.

· Resolució de les possibles incidències esdevingudes durant la reparació.

· Lliurament final del vehicle.